سفارش تبلیغ
صبا

تکنیک تضاد در طنز نویسی

این تکنیک یکی از ساده ترین تکنیکهای طنز نویسی است. فکر کنید که من هم تونستم با اون جک بسازم دیگه شما که واسه خودت یک پا هنرمند هستی. این تکنیک اینطوره که شما به جای حیوانات، جنس مخالف، یک خارجی یا هر چیزی دیگه فکر میکنید یا مثلا میاید یک تصویر سازی می کنید که در حالت عادی این اتفاق بعید و عجیب است. 

مثال بسیار واضح اینه که روسری آزاده نامداری رو باد برده ما به این دلیل به این میخندیم چون هیچ باد شدیدی نمیتونه شالمون رو تا کرده تو کمد بذاره اصلا یک ضرب المثل واضح در این مورد هست که بادی بود و راهی داشت با تو مگر کاری داشت؟

 

(نرگس بهرامی: بیدار).