سفارش تبلیغ
صبا

تکنیک

یک لیست تهیه کنید

وقتی قراره که واسه اجرا برید بهتره تو جیبتون یک فهرست کوچیک از جکهایی که میگید رو داشته باشید. یادتون باشه که کل جک رو ننویسید اون موقع به جای اینکه جک رو تعریف کنید درواقع دارید جکهاتون رو برای مخاطب روخوانی می کنید. این کار زیاد محسوس نباشه که مخاطب توجهش خیلی جلب شه و از طرفی لیست کردن بهتون کمک می کنه نظم و تمرکز داشته باشید

(نرگس بهرامی: بیدار