سفارش تبلیغ
صبا

تمرین

تمرین:

یک: یک متن طنز بنویسید و تمام.

دو: متن طنز خود را برای خودتان با زبان محاوره ای تعریف کنید.

سه: حالا چیزی را که تعریف کرده اید به صورت نوشتار پیدا کنید.

این فن به شما کمک می کند که زبان طنز خود را پیدا کنید. ما وقتی قلم به دست میگیریم متفاوت تر عمل می کنیم. از خود اصلی خود فاصله میگیریم. نقش ادبیات پررنگ می شود و به هرحال بدون اینکه متوجه باشیم یک کارهایی میکنیم که عجیب می شود و اونطور که باید هویت اصلی ما در طنز هویدا نیست. اما وقتی صدای خود را ضبط می کنیم انگار داریم خاطره ای خنده دار را در جمعی تعریف می کنیم آن وقت می توانیم نکات ظریف زیادی در شخصیت خود کشف کنیم.

 

سپس وقتی طنز پردازی می کنیم تکه کلامها و چیزهایی که از خود کشف کرده ایم پیاده می کنیم.  

(محسن سلیمانی)

(نرگس بهرامی: بیدار).